Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου


Εγκύκλιος του ασφαλιστικού φορέα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ..

Με τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α΄) περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/2017.

Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, με την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν.4499/2017, όπως ερμηνεύονται με την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ80000 οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017.
 Δείτε την εγκύκλιο 6/2018 του ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017. Με τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/2017. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Μέρους του Ν. 4499/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. και άλλες διατάξεις συμπληρώθηκε το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016. Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, με την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, όπως ερμηνεύονται με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17.

Διαβάστε περισσότερα στο Singleparent.gr: Συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου μετά την 13-05-2016 | Νέες διατάξεις https://singleparent.gr/?p=78532
Με τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/2017. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Μέρους του Ν. 4499/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. και άλλες διατάξεις συμπληρώθηκε το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016. Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, με την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, όπως ερμηνεύονται με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17.

Διαβάστε περισσότερα στο Singleparent.gr: Συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου μετά την 13-05-2016 | Νέες διατάξεις https://singleparent.gr/?p=78532

Με τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/2017. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Μέρους του Ν. 4499/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. και άλλες διατάξεις συμπληρώθηκε το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016. Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, με την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, όπως ερμηνεύονται με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17.

Διαβάστε περισσότερα στο Singleparent.gr: Συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου μετά την 13-05-2016 | Νέες διατάξεις https://singleparent.gr/?p=78532

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 8254780925841143274

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελευθερο Υπηρεσιας - αναρρωτικες αδειες

προβολες σελιδας

FACEBOOK

Συγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item