Προτάσεις αντιπροσώπων της Ε Α.Σ Υ Αθηνών & Λευκάδος στο 27ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων


Δείτε τις προτάσεις που κατέθεσαν αντιπρόσωποι της Ε Α.Σ Υ Αθηνών & Λευκάδος στο 27ο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

                                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 27/09/2017


                                                                  Προς
               Το   27ο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

Προτάσεις  Αντιπροσώπων της Ε Α.Σ Υ Αθηνών & Λευκάδος  στο 27ο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα


 Συνάδελφοι ως σύνεδροι του 27ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων προτείνουμε το ψήφισμα του συνεδρίου να περιλαμβάνει και τις παρακάτω συγκεκριμένες, αναφορές και εξειδικευμένα αιτήματα, ως πλαίσιο δράσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.Το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες περιέχει μια μεγάλη αδικία εις βάρος των Σωμάτων Ασφαλείας, λόγω του διαφορετικού βαθμολογίου που έχει σε σχέση με τις Ε.Δ. και ειδικότερα στην κατηγορία των υπαξιωματικών. Παρατηρούμε έτσι με βάση αυτό, ανάμεσα σε ιδία κατηγορία εργαζόμενων (υπαξιωματικοί Ε.Δ και Σ.Α)  που εντάσσονται στην Β, Γ κατηγορία του μισθολογίου,  οι οποίοι ξεκινάνε μετά την πρόσληψη τους με τον ίδιο βαθμό,  να υπάρχει τεράστια μισθολογική διαφορά μεταξύ τους, λόγω διαφορετικού βαθμολογίου.
Εκτίμησή μας είναι, ότι πρέπει άμεσα να αρθεί αυτή η οικονομική ανορθογραφία, που στο τέλος της απολήγει σε μείζονα ηθική αδικία και διάκριση της πολιτείας. Η  μοναδική αλλαγή κατά την άποψη μας στο μισθολόγιο που θα μας αφήσει ικανοποιημένους και θα άρει την αδικία είναι η εξής πρόταση
Το προσωπικό των Σ.Α που ανήκει στις  κατηγορίες  Β & Γ  να λαμβάνει μισθολογικά τα αντίστοιχα κλιμάκια με το προσωπικό των  Ε.Δ. που βρίσκεται στις ίδιες κατηγορίες, βάσει των βαθμών που έχουν οι προερχόμενοι από τις Ε.Δ υπαξιωματικοί, π.χ. Αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ πού έχει τα ίδια χρόνια υπηρεσίας με Ανθ/στη  του Στρατού,  να εντάσσεται στο ίδιο κλιμάκιο που εντάσεται και ο  Ανθ/στης  του Στρατού.

2. Να καταργηθεί το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), βάσει του οποίου οι γυναίκες που χάνουν τους συζύγους τους σε ηλικία κάτω των 55 ετών,  δεν δικαιούνται σύνταξη (μόνο για μία τριετία) με συνέπεια να οδηγούνται στην οικονομική εξαθλίωση και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Προτείνουμε να ζητηθεί από την κυβέρνηση η κατάθεση τροπολογίας, που να αφορά το άρθρο 12 του ν.4387/2016, και ειδικότερα στην άρση του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.

3..Την έκδοση της  σχετικής ΚΥΑ που θα καθορίζει τους δικαιούχους και το ύψος των επιδόματων ΜΑΤ-ΕΚΑΜ -ΤΕΕΜ κτλ  ,όπως και το ανώτατο όριο ωρών της νυχτερινής εργασίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.
4..Κατάργηση του ανώτατου μηνιαίου ορίου των 48 ωρών το μήνα και μέχρι 488 ώρες το χρόνο για κάθε δικαιούχο ώστε οι συνάδελφοι μας να αμείβονται για όλες τις ώρες νυκτερινής εργασίας που εργάζονται
5..Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

6.Χορήγηση  επιδόματος ειδικών συνθηκών ύψους 100 Ευρώ για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες του νομού Αττικής


ΘΕΣΜΙΚΑ –ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.Αναθεώρηση  του   άρθρου 23 του Συντάγματος που απαγορεύει καθολικά το δικαίωμα της απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας.
2. Αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού της εργασίας και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από το Π.Δ.45/2008 . Οι αστυνομικοί να είναι εργαζόμενοι, που δουλεύουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ποιότητας και όχι σε συνθήκες αδιαφάνειας και καταδυνάστευσης και των ίδιων των δικαιωμάτων τους.
3.  Σύγχρονη εκπαίδευση αστυνομικού.  Αναβάθμιση Επανακαθορισμός του συστήματος Εκπαίδευσης- Μετεκπαίδευσης , δια βίου εκπαίδευση όλου του Αστυνομικού προσωπικού και ίδρυση το συντομότερο δυνατόν Πανεπιστημίου Αστυνομικών σπουδών.
4.Εισαγωγή επαρκούς αριθμού αστυνομικών κατ' έτος , στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.

5.Πρόταση για την αλλαγή του αθλητικού νόμου βασισμένη στο δοκιμασμένο μοντέλο της Αγγλίας για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα γιατί μόνο με αστυνομικά μέτρα δεν μπορούμε  να αποτρέψουμε τα έκτροπα στους αθλητικούς αγώνες

6.Τη θεσμική και αυτεπάγγελτη πειθαρχική και ποινική αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων.  
7. Θέσπιση  ενός εσωτερικού κώδικα μεταθέσεων εντός των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Αστυνομικών Διευθύνσεων των άλλων νομών ώστε να μπει τέλος στο αίσθημα αδικίας και αναξιοκρατίας που υπάρχει στο αστυνομικό προσωπικό!.

8.Δημιουργία μόνιμης διακοινοβουλευτικής επιτροπής  για την επιλογή της ηγεσίας και τη δράση και λειτουργία της αστυνομίας.
9.Ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων και των τμημάτων ασφαλείας, με σκοπό τη στήριξη του πολίτη. Τα «Τμήματα Τάξης»  και  «Τμήματα Ασφαλείας»  παραμένουν χωρίς αστυνομικούς, χωρίς οχήματα, χωρίς εφόδια και απαιτείτε άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων  γιατί κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών.
10. Αλλαγή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 ΦΕΚ 224 Α’ ώστε  σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, να  επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες του υπουργείου που ανήκουν στον Δήμο που υπηρετεί ο-η σύζυγός τους και όχι στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.
(Αφορά τους Τακτικούς  υπάλληλους και υπάλληλους  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.)
11.Επέκταση της άδειας  ασθένειας τέκνων και στο αστυνομικό προσωπικό.  1. Γραμματικόπουλος Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  2. Καραγιαννόπουλος Δημήτριος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  3. Κόντας Ορέστης Αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ στην ΠΟΑΣΥ 
  4. Φώτης Βασίλειος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  5. Ψαλλίδας Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥRelated

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 4113625458256275729

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item