ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Διαβάστε εδώ το Σύνταγμα της Ελλάδας

 Π.Δ.100/2003 (ΦΕΚ Α΄94 / 2003) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ με όλες τις τροποποιήσεις

 Μεταγραφή αστυνομικών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ του τόπου υπηρεσίας τους

Πατήστε εδώ για να δείτε τον νόμο που επιτρέπει στους ένστολους φοιτητές των Α.Ε.Ι./ΤΕΙ, να μεταφέρουν, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν

Π.Δ. 81/2016  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού  Νέο βαθμολόγιο στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ.81/2016 : Νέο βαθμολόγιο στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας

Π.Δ. 538/1989: Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ Π.Δ. 538/1989: Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ.  254/2004 (Φ.Ε.Κ. 238/Α΄) : Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού.

 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς. ΝΟΜΟΣ 3169/2003

Πατήστε εδώ για να δείτε τον νόμο 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς

Προσφυγή - αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της Μετάθεσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τι πρέπει να κάνει ένας αστυνομικός που επιθυμεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της Μετάθεσης

Καθήκοντα και ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Πατήστε εδώ για να δείτε τα καθήκοντα του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού

120/2008 Πειθαρχικό δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού

Πατήστε εδώ για να δείτε το πειθαρχικό δίκαιο

Π.Δ. 394/3-12-2001   Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Α­στυνομίας

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ 394/3-12-2001

Π.Δ. 27/1986 Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Π.Δ. 27/1986

Ολα τα Π.Δ. που αφορούν τις άδειες των αστυνομικών

Πατήστε εδώ για να τα Π.Δ. που αφορούν τις άδειες του αστυνομικού προσωπικού

Τροποποίηση Π.δ. 27/1986 «Άδειες Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Α'11)

Δείτε εδώ την τελευταία τροποποίηση του Π.δ. 27/1986 (Άδειες Αστυνομικού προσωπικού)

Ρυθμίστηκαν ζητήματα για τις άδειες ανατροφής τέκνων των ένστολων πατέρων, μετά από παρεμβάσεις του Συνηγόρου

Μετά τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προβλέφθηκαν άδειες ανατροφής παιδιού και διευκολύνσεις λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, για τους ένστολους πατέρες που ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και για τους πατέρες αστυνομικούς. Ειδικότερα, εκδόθηκε το ΠΔ 3/2014, το οποίο προβλέπει άδεια κύησης – τοκετού, διάρκειας πέντε μηνών, για τις γυναίκες που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και άδεια ανατροφής παιδιού, εννέα μηνών, της οποίας μπορεί να κάνει χρήση οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα έτος υπηρεσίας με αποδοχές. Επίσης, εκδόθηκαν δύο εγκύκλιοι, με τις οποίες ενημερώνονται όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες ότι α) άνδρας αστυνομικός δικαιούται να κάνει χρήση πλήρους 9μηνης αδείας ανατροφής, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η μητέρα του ανηλίκου έχει κάνει χρήση 6μηνης ειδικής αδείας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ και β) χορηγείται άδεια ανατροφής στους πατέρες αστυνομικούς, ανεξαρτήτως του αν η μητέρα εργάζεται, καθώς και ένα επιπλέον εξάμηνο άδειας ανατροφής στους γονείς διδύμων και πολυδύμων, για κάθε παιδί πέραν του ενός.
Συνοδευτικά Αρχεία

Συνοδευτικά Αρχεία


Σχέδιο Π.Δ. για Αναδιάταξη - Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας 

Δείτε εδώ το σχέδιο Π.Δ. για την Αναδιάταξη - Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας  

Αναδιάταξη-Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2016

Ν.1264/82 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων
  
Δείτε εδώ τον Ν.1264-1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού Κινήματος κλπ.

Δείτε εδώ τον Ν.2265-1994 - Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος στο αστυνομικό προσωπικό


Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος

Δείτε εδώ τον νόμο υπ΄ αριθ. 4387 Κωδικοποιημένο σύμφωνα με το N.4415/2016. που αφορά το ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Δείτε εδώ τον νόμο υπ΄ αριθ. 3863 Κωδικοποιημένο σύμφωνα με το Ν.4387/2016.που αφορά το   Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
 
Π.Δ. 622/1985 (ΦΕΚ-Α-231/31.12.1985) ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ

Δείτε εδώ το Π.Δ. 622/1985 που αφορά Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Δείτε εδώ το Π.Δ 58/1996  που αφορά Τροποποίηση Π.Δ. 622/85«Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Α'231).

Δείτε εδώ το Π.Δ 239/1999. που αφορά Τροποποίηση Π.Δ. 622/85«Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης


Δείτε εδώ το ΠΔ  141/1991:  Αρμοδιότητες οργάνων Υπ . Δημ. Τάξης , θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών  κλπ

 Τα όρια της νόμιμης άμυνας του αστυνομικού,
Δείτε εδώ  Νομολογία σε πραγματικό περιστατικό σοβαρού τραυματισμού πολίτη από πυρά

 Στολή Αστυνομικού Προσωπικού.

Δείτε εδώ την Απόφαση 7012/6/103 - ΦΕΚ 1426/Β/16-7-2009 και την τελευταία Τροποποίηση της υπ αριθ.7012/6/103 απόφασης "Στολή Αστυνομικού Προσωπικού"

Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

 Δείτε εδώ το ΠΔ το Π.Δ. 15/2007  που διέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

static_page