Ανάλυση του μισθολόγιου των Αστυνομικών


 2/1/2018


Μετά την ψήφιση του  ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α-74 το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:

 1) Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

Στην κατηγορία Α΄, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια , κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, , οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατηγορία Β΄, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια κατατάσσονται οι αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατηγορία Γ΄, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια, κατατάσσονται τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που προέρχονται από την κατηγορία Δ΄.

Στην κατηγορία Δ΄, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια , κατατάσσονται οι Ειδικοί Φρουροί  και οι Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2) Καταργούνται για την πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:
α) χρόνου υπηρεσίας,
β) εξομάλυνσης,
γ) ειδικής απασχόλησης,
δ) επιτελικής ευθύνης και
ε) ειδικών συνθηκών.

3) Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργουμένου χρονοεπιδόματος.

4) Στην πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα:
α) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών
β) το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του Αστυνόμου Α (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.
5) Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο αστυνομικός στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική».

Στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών  δεν υπολογίζεται η προσωπική διαφορά, τα πενθήμερα και τα  νυχτερινά
Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα  στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης.
β) τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (Ε.Κ.Α.Μ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ
Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης  παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

Όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς, λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις.
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο αστυνομικός στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μία δόση αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στην ΕΛ.ΑΣ από τη 1η-1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα,  θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016.
Όσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στην ΕΛ.ΑΣ θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».


Οι παρακάτω πίνακες  αφορούν τους αξιωματικούς που εντάχθηκαν στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών, ΑΣΣΥ και υπάγονται στην κατηγορία Α
Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του νέου βασικού και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών που αναλογεί στον καθένα βάσει ετών υπηρεσίας και του βαθμού που έχει αποτελούν το σύνολο των μικτών μηνιαίων αποδοχών.
Στις παραπάνω αποδοχές  πρέπει να προσθέσετε όσοι λαμβάνετε τα πενθήμερα τα νυχτερινά ,τα επιδόματα κινδύνου και αναπηρίας η όποιο επίδομα από αυτά που αναφέρουμε παρακάτω εφόσον το δικαιούστε.


 Οι παρακάτω πίνακες  αφορούν τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970,  τους υπαξιωματικούς (Αρχ/κες,Υπ/κες,Αστ/κες) , Ανθυπαστυνόμους  και  αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του νέου βασικού και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών που αναλογεί στον καθένα βάσει ετών υπηρεσίας και του βαθμού που έχει αποτελούν το σύνολο των μικτών μηνιαίων αποδοχών.
Στις παραπάνω αποδοχές  πρέπει να προσθέσετε όσοι λαμβάνετε τα πενθήμερα τα νυχτερινά ,τα επιδόματα κινδύνου και αναπηρίας η όποιο επίδομα από αυτά που αναφέρουμε παρακάτω εφόσον το δικαιούστε.

 

 Για το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.(Ειδικοί  Φρουροί– Συνοριακοί  Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας)
 
 Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες(π.χ.κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης στελεχών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι (6) μέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στιςτελευταίες(ιδιωτικέςκλινικές), η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από καθήκοντα, θέσεις και συνθήκες που συνδέονται με τη παροχή υπηρεσίας υπό την ιδιότητα του στελέχους των Ε.Δ. και των Σ.Α. και δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.


Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
https://1.bp.blogspot.com/-E3H5Ku6vZvc/WSFHBtkd_fI/AAAAAAAA6iU/6ii02SrVfK8J4pttxHiY2sLk__3xwxBcwCLcB/s640/%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BD3.jpg
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω.Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.


Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου ( Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, , γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη  της Ελληνικής Αστυνομίας  εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.

Έχει δοθεί παράταση για την έκδοση Κ.Υ.Α. μέχρι την 30 Μαρτίου 2018


 Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατηρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α΄23), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου.


 Για το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2713/1999 (Α΄89) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου.


Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και η υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.


Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 127  του  N.4472/2017, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.


Επιμέλεια

Δημήτριος Καραγιαννόπουλος Αντιπρόσωπος της Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών

Related

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7247880792289263305

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item