Διαπιστώνουμε με μεγάλη μας χαρά  ότι σε κάθε αιμοδοσία μας προσέρχονται όλο και περισσότεροι συνάδελφοι για να επιτελέσουν ένα «ιερό καθήκον», δείχνοντας στην κοινωνία ότι οι αστυνομικοί διακρίνονται για την ευαισθησία τους και για το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Γιατί πέραν της άμεσης ανταπόκρισης της Ένωσής μας προς τους συναδέλφους που χρειάζονται οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα κάλυψη σε αίμα, ένα μέρος από το αίμα που συγκεντρώνεται σε κάθε αιμοδοσία προσφέρεται σε παιδιά με μεσογειακή αναιμία.
   Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων στις αιμοδοσίες μας, μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε ανάλογες δράσεις. Νιώθουμε λοιπόν την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, καθώς και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Ταξίαρχο κ. ΛΟΥΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνο που μας φιλοξένησε στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης.
Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ΖΩΗ
                                                                         Για το Δ.Σ.
                                                                     - Ο -                                                                             - Ο -
                                                                  Πρόεδρος                                                             Γεν. Γραμματέας                                           
                                                   ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος