Αναγνώριση Μάχιμης Πενταετίας - Πόσο συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;


Αναγνώριση Μάχιμης Πενταετίας


Δικαίωμα  αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας (χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο) έχουν όσοι αστυνομικοί έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στις προβλεπόμενες από την οικεία νομοθεσία Υπηρεσίες .

Επιμέλεια Δημήτριος Καραγιαννόπουλος


Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και ισχύει μόνο αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει  24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, εκτός των περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αποστρατείας Στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας δεν απαιτούνται 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας

Τι ισχύει για την αναγνώριση της πενταετίας στα Σ.Α ;

Σύμφωνα με  τις ισχύουσες  διατάξεις η αναγνώριση της πενταετίας για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις –>Ν.3865/10, άρθρο 22, παρ. 3 δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € / μήνα = 2.392,20 € (για 60 μήνες)

Επίσης κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.4387/2016, ο αναγνωριζόμενος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως και την υποβολή της αίτησης.

Πόσο συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;

H αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας, εκτός από την αύξηση των συντάξιμων ετών που χρησιμοποιούνται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αυξάνει και το ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο επιφέρει μεγαλύτερο ποσό στην ανταποδοτική σύνταξη.
Ας δούμε όμως κάποια παραδείγματα με αναγνωρισμένη και μη αναγνωρισμένη πενταετία για καλύτερη κατανόηση των προαναφερόμενων
Αρχ/κας με ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ (τ.χ) την 20-6-1991 με 2 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ 21 μήνες θητεία αποστρατεύεται τέλος του 2021 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 384 Εθνική+627 ανταποδοτική =1011 ευρώ και καθαρή σύνταξη χωρίς τα ταμεία 876 ευρώ
Αν όμως αναγνωρίσει την πενταετία θα πάρει 384 ευρώ Εθνική +851 ευρώ ανταποδοτική =1235 ευρώ μικτά και καθαρή σύνταξη χωρίς τα ταμεία 1038 ευρώ
Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 162 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις καθαρές αποδοχές
Ανθ/μος έγγαμος με 2 τέκνα  με ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ (τ.χ) την 20-1-1996 αποστρατεύεται τέλος του 2030 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 384 Εθνική+735 ανταποδοτική 1119 ευρώ μικτή σύνταξη και καθαρή σύνταξη χωρίς τα ταμεία 956 ευρώ
Αν όμως αναγνωρίσει την πενταετία θα πάρει 384 ευρώ Εθνική +986 ευρώ ανταποδοτική =1370 ευρώ μικτά και καθαρή σύνταξη χωρίς τα ταμεία 1135 ευρώ
Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 179 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις καθαρές αποδοχές
Αν τώρα ο ίδιος Ανθ/μος αποστρατευτεί τέλος του 2033 η μικτή κύρια σύνταξη του χωρίς την πενταετία θα είναι 1282 ευρώ και καθαρή 1071 ενώ αν αναγνωρίσει την πενταετία η μικτή κύρια σύνταξη του θα είναι 1417 ευρώ και καθαρή 1156 ευρώ δηλαδή 85 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις καθαρές αποδοχές
Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ;

Όχι δεν μπορεί γιατί αυτό δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί  από το σώμα και υποβάλει δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

Εξαιρούνται της καταβολής, όσοι προγενέστερα της κατάταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, είχαν εργασθεί στο Δημόσιο για πρώτη φορά πριν την  1-10-1990. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία πριν την 1-10-1990.

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 3590958864761214037

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item