Μεταγραφή αστυνομικών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ του τόπου υπηρεσίας τους

http://www.neolaia.gr/wp-content/uploads/2011/03/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A32.jpg 

Η Π.Α.Σ.Α. σας ενημερώνει για το τι ισχύει με τους φοιτητές των Α.Ε.Ι./ΤΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και επιθυμούν να μεταφέρουν, τη θέση φοίτησής τους  σε αντίστοιχη Σχολή που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν.

 Σύμφωνα με Φ.Ε.Κ που εκδόθηκε

Α. Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν.
Β. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν.

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την  υπ’ αρίθμ. 143458/Ζ1/16-9-2015 υπουργική απόφαση
καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης από την 15η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής.
Δ. Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχί− ας ή φοίτησής τους, και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
Ε. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β ́) και 140277/ Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β ́) υπουργικές αποφάσεις και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής ενη− μερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελος του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Ζ. Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α ́ 24).

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 3994752473396209286

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item