Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν υπόψη μας από μέλη της Ένωσής μας σχετικά με τη χορήγηση των δανείων έτους 2017 του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.