Διευκρινήσεις για τις μειώσεις στην Εθνική σύνταξη για όσους αποχωρούν από τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. πριν από τα 55.


                                                                                                                        ΑΘΗΝΑ 20/3/2017

Συνάδελφοι με αφορμή το άρθρο μου που δημοσιεύτηκε χθες στο διαδίκτυο  με  τίτλο Μειώσεις στην Εθνική σύνταξη σε όσους αποχωρούν από τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. πριν από τα 55  έπειτα από  τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με απόστρατους συναδέλφους μας και αρκετούς ε.ε. που κάνουν διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 7 του 4387/16 από αυτή που έκανα εγώ χθες  θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Mε την ψήφιση του 4387/16  είχα και εγώ την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη διάταξη εξαιρεί τα Σ.Α και τις Ε.Δ. πιστεύοντας ότι
α) η εξαίρεση περιλαμβάνει όλο το άρθρο 26 του π.δ. 169/2007  και όχι το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1α
β)οι υπηρετούντες  στα Σ.Α και τις  Ε.Δ.  δεν έχουμε  όριο  ηλικίας συνταξιοδότησης,έτσι όταν ψηφίστηκε ο νόμος 4387/16 στο συγκεκριμένο άρθρο  προέβλεπε ότι "το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης' , ενώ στην ΚΥΑ "συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης ή του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης"

Βλέποντας  όμως την Κ.Υ.Α που εκδόθηκε την 15/2/2017 για να διευκρινίσει  τις διατάξεις του άρθρου 7  του 4387/16 ότι δεν αναφέρει πουθενά  ότι  εξαιρεί  τα Σ.Α και τις Ε.Δ.  - « (,δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ))» - μου δημιουργήθηκαν αμφιβολίες  για αν η συγκεκριμένη διάταξη αφορά  τα Σ.Α και τις Ε.Δ. και για αυτό τον λόγο διαβάζοντας τον νόμο και την ΚΥΑ κατέληξα στην διαπίστωση που αναφέρω στο άρθρο μου.
 

Για να το κάνω πιο απλό προκειμένου να πείσω και τους πιο δύσπιστους δείτε τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007

Αρθρο1
 Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί παραπληγικοί ή τετραπληγικοί καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική  ή  μικροδρεπανοκυτταρική  αναιμία  και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων
 (καρδιά,πνεύμονες,ήπαρ,πάγκρεας και νεφροί),εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  67%,  αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία


Άρθρο 26
Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί παραπληγικοί ή τετραπληγικοί,και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού ,εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%,αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική  υπηρεσία.

Πιστεύω πάντως  ότι αν ο νομοθέτης του 4387/16 εννοεί  στην διάταξη που αναφέρει «ότι οι προϋποθέσεις  για την ελάχιστη διαμονή δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007  περιλαμβάνεται όλο το άρθρο 26 όπως μου λένε οι συνάδελφοι μου, που επικοινώνησαν μαζί μου και όχι το τέταρτο εδάφιο τότε αυτή  δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οπότε όλο το άρθρο  που ανέφερα για τις μειώσεις στην Εθνική σύνταξη σε όσους αποχωρούν από τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. πριν από τα 55 δεν ισχύει.

Η δική μου άποψη όμως είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει τα Σ.Α και τις Ε.Δ και  οι ομοσπονδίες μας, πρέπει να διεκδικήσουν και να πείσουν την κυβέρνηση  να καταθέσει μια τροπολογία που θα αναφέρει ότι:
Στο άρθρο  7 του Ν 4387 /2016 στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται η εξής διάταξη:
 Επίσης η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Μένει να υπάρξει μια διευκρίνηση και από την πλευρά τους για το συγκεκριμένο θέμα.
Ελπίζω να  είναι λάθος ερμηνεία του άρθρου εκ μέρους μου από το  να ισχύσει και για μας αυτή η διάταξη κάτι  που θα είναι καταστροφικό ειδικά για αυτούς που έχουν ήδη αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία .

Η ΚΥΑ που εκδόθηκε για να διευκρινίσει  την συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει το εξής:

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 συμπληρώνονται με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 27, με τις οποίες προβλέπεται ότι η ανωτέρω μείωση κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης ή του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ). Για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.Δημήτριος Καραγιαννόπουλος 

Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ 
Μέλος Π.Α.Σ.Α.
 Δείτε επίσης


H αρχή του τέλους για τις συντάξεις χηρείας - Τι ισχύει με την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.

Μειώσεις στην Εθνική σύνταξη σε όσους αποχωρούν από τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. πριν από τα 55

Τι ισχύει σήμερα με τα όρια ηλικίας των Αστυνομικών - Στρατιωτικών. Τρόπος Υπολογισμού σύνταξης,αναλύσεις.

 Ανατροπές στις νέες συντάξεις -Συντάξεις πείνας φέρνουν οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας!

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα στελέχη των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας όσων αποστρατεύθηκαν μέχρι 30-06-16 :

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 8292021577475786916

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item