Δείτε το ΠΔ με τις αλλαγές στις άδειες του προσωπικού

 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το όποιο προωθούνται αλλαγές και βελτιώσεις σε ορισμένες κατηγορίες αδειών
του αστυνομικού προσωπικού, ενώ εισάγονται για πρώτη φορά και νέες ρυθμίσεις.
Με τις τροποποιήσεις αυτές ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού καθώς το καθεστώς των αδειών προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Αναλυτικά, οι αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είναι οι εξής:
  • Η άδεια ανατροφής τέκνου θα λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και θα εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του, καθώς μέχρι σήμερα προβλεπόταν ως χρόνος εξάντλησης το τέταρτο έτος.
  • Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, που έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και για την περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
  • Για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, για τους οποίους προβλέπεται ήδη η δυνατότητα του μειωμένου ωραρίου, κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, προβλέπεται επιπλέον, ως εναλλακτική δυνατότητα η χορήγηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ειδικής άδειας απουσίας (20) ημερών, με αποδοχές.
  • Για τις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου, προκειμένου να διευρυνθούν οι δικαιούχοι της 3μηνης άδειας μετ’ αποδοχών, θα χορηγείται εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας μέχρι και έξι (6) ετών, όχι μόνο σε γυναίκες αστυνομικούς υπαλλήλους, αλλά και σε άνδρες που υιοθετούν τέκνο.
  • Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων αστυνομικών, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαλείφεται το 16ο έτος, που ήταν το ανώτατο όριο ηλικίας των τέκνων και ορίζεται ότι η άδεια αυτή θα χορηγείται στο γονέα–υπάλληλο σε όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου του.
Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που εισάγονται για πρώτη φορά είναι οι ακόλουθες:
  • Σε περίπτωση γέννησης τέκνου χορηγείται στον πατέρα αστυνομικό άδεια με αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ημερών. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης από τον αστυνομικό, εντός πέντε (5) ημερών από τη γέννηση.
  • Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς αστυνομικού έως και β' βαθμού προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές διάρκειας πέντε (5) ημερών. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης από τον αστυνομικό, εντός πέντε (5) ημερών από τον θάνατο.
  • Για το ζήτημα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που παρέμενε αρρύθμιστο για το αστυνομικό προσωπικό, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που γυναίκες αστυνομικοί υπόκεινται στην εν λόγω διαδικασία χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές και συγκεκριμένα άδεια μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας, και άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά. Επίσης, στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές.Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6188178003031450079

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item