Ε.ΑΣ.Υ. Λασιθίου - Υπόμνημα στον Γενικό Γραμματέα από τους αστυνομικούς του Λασιθίου

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 25 / 2015
Άγιος Νικόλαος, 23 Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε πως την Παρασκευή 22-05-2015 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερι-κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημητρίου και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, με παρόντες επίσης, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ και τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο.
Κατά την συνάντηση, η οποία έγινε στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων των ανωτέρω στις Υπηρεσίες της Κρήτης, τέθηκαν υπόψη του κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, στοιχεία που αφορούν την διάρθρωση και λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Λασιθίου, ενώ του παραδόθηκε και σχετικό υπόμνημα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και οι Αστυνομικοί του Λασιθίου, στο οποίο προτείνονται ταυτόχρονα και λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
Ο κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, δεσμεύτηκε για την μεταφορά όσων του τέθηκαν στην πολιτική ηγεσία, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως, σε συνεργασία και με την φυσική ηγεσία, θα προσπαθήσει για την επίλυση των προβλημάτων μας. Επιπλέον μας διαβεβαίωσε πως για το ανωτέρω υπόμνημα, αλλά και κάθε μελλοντικό αίτημά μας θα υπάρχει έγγραφη ή προφορική ενημέρωση, έχοντας πάντα ως στόχο την ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς επίσης και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων μας.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23 / 2015
Άγιος Νικόλαος, 22 Μαΐου 2015
Π Ρ Ο Σ
1) Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο
2) Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ
3) Τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι
1) Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης
2) Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου
3) Όλες τις Υπηρεσίες της Δ.Α. Λασιθίου
4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
5) Μέλη Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου
 
Θ Ε Μ Α : «Προβλήματα Αστυνομικού προσωπικού και Αστυνομικών Υπηρεσιών του Λασιθίου»
Αξιότιμοι κύριοι,
Σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης όπου η εγκληματικότητα καλπάζει, ο ρόλος της Αστυνομίας είναι σημαντικότερος από ποτέ και πρέπει να ενισχυθεί η προστασία του πολίτη. Έχοντας ως βάση αυτό, η Ένωσή μας αγωνίζεται για εργασιακά, θεσμικά, αλλά και οικονομικά ζητήματα, για μια Αστυνομία που με προϋποθέσεις θα μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, που οι σημερινές και μελλοντικές περιστάσεις απαιτούν, με στόχο την ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς επίσης και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων μας.
Για τους λόγους αυτούς, είναι καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και οι αστυνομικοί του Λασιθίου, γνωρίζοντας πως εκ της θέσης σας, μπορούν όλα να επιλυθούν, καθόσον απαιτούνται ενέργειες σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο και παρακαλούμε να συμβάλλετε, ώστε να δοθεί λύση άμεσα σε όσα άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.
Τα προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς του Λασιθίου είναι τα εξής:
1. Μεταναστευτικό-Αλλοδαποί:
Συχνά υπάρχει ικανός αριθμός αλλοδαπών κρατουμένων στα Αστυνομικά Τμήματα, που έχουν συλληφθεί για διοικητική απέλαση και επειδή σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, παραμένουν στα κρατητήρια των Υπηρεσιών μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του τριμήνου), χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες κράτησής τους (Κανόνες υγιεινής, επαρκής φυσικός φωτισμός, προαυλισμός κ.λ.π). Αποτέλεσμα αυτών είναι, αφενός ο κίνδυνος δημιουργίας δυσμενών σχολίων και η πιθανή καταδίκη εκ νέου της χώρας μας, από διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέρου η δυσλειτουργία των Υπηρεσιών και η δημιουργία ποικίλων προβλημάτων στους εκτελούντες Υπηρεσία (Μεταδοτικές ασθένειες, εριστικότητα κρατουμένων-απεργίες πείνας κ.λ.π.).
2. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού:
Η αύξηση του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων και των Αστυνομικών που μετατίθενται σε άλλες Υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την αντιστρόφως ανάλογη πρόσληψη νέων Αστυνομικών και αντικατάστασης των μετατιθέμενων, έχουν οδηγήσει στην δραματική μείωση του αστυνομικού προσωπικού της περιφέρειας, ακόμη και σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50% της οργανικής δύναμης ορισμένων Υπηρεσιών. Αν σε αυτό συνυπολογιστεί, η αύξηση του όγκου της δουλειάς των ανωτέρω Υπηρεσιών, είτε λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπάρχουν για αστυνόμευση στη σημερινή εποχή, είτε λόγω των πάρεργων με τα οποία απασχολείται η Ελληνική Αστυνομία, επηρεάζουν σημαντικά το είδος και την ποιότητα της παρεχόμενης αστυνόμευσης προς τον πολίτη. Κλασικό παράδειγμα των παραπάνω είναι ότι, προκειμένου να λειτουργήσουν κάποιες Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ικανό αριθμό Αστυνομικών, σε κάποια «έκτακτα» όπως χαρακτηρίζονται, αλλά συνηθισμένα πλέον γεγονότα (Αγώνες ποδοσφαίρου-Μεταγωγές-Συνεργεία κ.λ.π.), είναι οι μετακινήσεις-αποσπάσεις Αστυνομικών από άλλες Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες που ενισχύουν σε δύναμη, να αδυνατούν να καλύψουν όλες τις βάρδιες με περιπολικό όχημα. Οι περιπολίες είναι αυτές που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και αντί να αποδυναμώνονται, πρέπει να ενισχύονται συνεχώς.
3. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών:
Σε συνέχεια του προαναφερόμενου προβλήματος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επικείμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. Η Ένωσή μας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Κρήτης, με μία πλήρως αιτιολογημένη επιστημονική μελέτη, που αφορά στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Κρήτης, έχει προτείνει λύσεις για την λειτουργία της Αστυνομίας με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος του πολίτη και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Αυτό, είναι εφικτό να γίνει με το υπάρχον προσωπικό, αλλά απαιτείται υποχρεωτικά αλλαγή της διοικητικής και διαρθρωτικής δομής των Υπηρεσιών, καθόσον υπάρχουν πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες-ομάδες, με κατακερματισμένη αστυνομική δύναμη, το οποίο δημιουργεί πολλαπλές και υπερβολικές ανάγκες συντονισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η όποια προσπάθεια για αναδιάρθρωση, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την μορφή διαλόγου όλων των φορέων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.
4. Έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού:
Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, (ατομικά εφόδια προσωπικού, εξοπλισμός Υπηρεσιών) ειδικά στην περιφέρεια, είναι μεγάλες και όπου υπάρχει, πολλές φορές δεν αξιοποιείται λόγω κόστους. Ειδικότερα, ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων είναι πεπαλαιωμένος, με αποτέλεσμα τα οχήματα αυτά να παρουσιάζουν συχνά βλάβες και να ακινητοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να επισκευάζονται, καθώς οι απαιτούμενες πιστώσεις για επισκευή τους τελειώνουν νωρίς κάθε έτος. Τα ίδια αποτελέσματα έχουν επιφέρει και οι μειώσεις των πιστώσεων όσον αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και τηλεμοιοτυπικών συσκευών με τις Υπηρεσίες πολλές φορές να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες. Κι εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί πρώτα απ' όλα ο πολίτης, αλλά και η Υπηρεσία γενικότερα, αναγκάζονται οι ίδιοι οι Αστυνομικοί να πληρώσουν από το ήδη πενιχρό τους εισόδημα τις ανωτέρω ελλείψεις.
5. Γραφειοκρατία:
Το παραπάνω πρόβλημα οξύνεται και από την υπέρμετρη γραφειοκρατία που υπάρχει, λόγω των πολλών Υπηρεσιών (Αστυνομικά Τμήματα, Μερικές Διαχειρίσεις Διευθύνσεων, Γενικές Διαχειρίσεις ΠΕ.Α.Δ., Δ/νση Οικονομικών και Υ.Δ.Ε.) που εμπλέκονται στις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης δαπανών καθώς και στο μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών που απαιτούνται, κάτι το οποίο δεν λείπει και στις διαδικασίες ελέγχου, έγκρισης και πληρωμής των υπομνημάτων του αστυνομικού προσωπικού.
Επίσης, με τις περιοδικές αναφορές αδικημάτων-συμβάντων και λοιπών στατιστικών στοιχείων, στοιχεία τα οποία είτε επαναλαμβάνονται σε περισσότερες από μία αναφορές, είτε ενώ έχει πάψει πλέον ο λόγος αναφοράς αυτών, παρόλα αυτά δεν έχει διαταχθεί η παύση αναφοράς τους και συνεχίζουν να αναφέρονται, έχει οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό των Αστυνομικών, να δουλεύει άσκοπες εργατοώρες για τη γραφειοκρατία και όχι για τον πολίτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν α) περιοδικές αναφορές μηνιαίες οι οποίες ακριβώς ίδιες ζητούνται να αναφέρονται συγκεντρωτικά και κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο και β) στατιστικά στοιχεία που ήδη αναφέρονται σε μηνιαία βάση, να ζητούνται συγκεντρωτικά από τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου με κατεπείγουσα αναφορά π.χ. σε περίπτωση επερώτησης βουλευτή, ενώ θα μπορούσαν ήδη να έχουν απαντηθεί από την επισπεύδουσα Διεύθυνση, βάσει των ήδη συγκεντρωθέντων μηνιαίων στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν.
6. Αριθμολαγνεία προϊσταμένων στην βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων:
Με τη συχνή έκδοση διαταγών για την βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος του +10%, κάθε χρόνο σ' αυτές, οι αστυνομικοί «αξιολογούνται» πλέον από το πόσες παραβάσεις θα βεβαιώσουν στην βάρδια τους. Αυτό επηρεάζει έντονα την ψυχολογία τους, αφού οπωσδήποτε πρέπει να «βρουν εγκληματικότητα» στις τροχονομικές παραβάσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν ο παράγοντας συμμόρφωση, όσον αφορά τις επικίνδυνες παραβάσεις (χρήση κράνους-ζώνης, μέθη, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κ.λ.π). Αυτό το «κυνήγι» παραβάσεων, οδηγεί από την μία πλευρά στην έντονη αντίδραση του κόσμου, που λόγω της κρίσης θεωρεί ότι του βεβαιώνουν την παράβαση για εισπρακτικούς και μόνο λόγους, από την άλλη πλευρά, σε μικτά κυρίως Αστυνομικά Τμήματα, πιθανόν να παραμελούνται άλλες υποθέσεις (περιπτώσεις κλοπών – εξυπηρέτησης πολιτών, κ.λ.π). Η Αστυνομία επιβάλλεται να εργάζεται πάνω στο πραγματικό έγκλημα.
7. Επιδόσεις εγγράφων:
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα Τμήματα Τάξης καθώς και τα μικτά Αστυνομικά Τμήματα διεκπεραιώνουν καθημερινά δεκάδες αιτήματα άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών για την επίδοση εγγράφων τους, ενώ στα περισσότερα από αυτά δεν αρκεί ένας αστυνομικός να πραγματοποιεί τις επιδόσεις. Οι συνήθεις Υπηρεσίες που «εξυπηρετούνται» μέσω των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι Εισαγγελίες, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες, ενώ τα περισσότερα έγγραφα που επιδίδονται έχουν συνήθως την ένδειξη «επείγον». Το αποτέλεσμα αυτών είναι να δημιουργείται μία επιπλέον αγχώδης κατάσταση στο αστυνομικό προσωπικό προκειμένου επιδώσει τα έγγραφα αυτά εντός των προθεσμιών, σε βάρος των υπηρεσιών αστυνόμευσης που οφείλει να παρέχει στους πολίτες. Θα μπορούσε να δοθεί λύση σε αυτό αν οι επιδόσεις εγγράφων γινόντουσαν είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε από τους Ο.Τ.Α., είτε με συστημένες επιστολές από ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφορών.
8. Στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών:
Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού Λασιθίου κατά κύριο λόγο μισθώνουν κτίρια για τη στέγασή τους, τα οποία εκτός ότι είναι παλαιά κτίρια και μικρά σε χώρους, πλέον, με την ανάπτυξη των αστικών ζωνών η γεωγραφική τους θέση δεν εξυπηρετεί την εύκολη πρόσβαση από το κοινό, ενώ σε πολλά δεν υπάρχουν καν ασανσέρ και τρόποι πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.. Κρίνεται σκόπιμο μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να εξοικονομηθούν πόροι και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανεγερθούν νέα κτίρια με σύγχρονες υποδομές για την στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
9. Παρουσία αστυνομικών στα δικαστήρια:
Επίσης, ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί του Λασιθίου και είναι εφικτό να επιλυθεί, είναι η μετακίνηση των αστυνομικών που είναι μάρτυρες σε δικαστήρια, να γίνεται με υπηρεσιακό όχημα, χωρίς περαιτέρω δικαιολόγηση εκτός έδρας αποζημίωσης. Στις Υπηρεσίες του Λασιθίου, υπάρχουν συνάδελφοι που καλούνται να εξεταστούν ως μάρτυρες, σε δικαστήρια που εδρεύουν σε περιοχές εκτός των ορίων της Δ.Α. Λασιθίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν να απουσιάζουν περισσότερες ημέρες από την Υπηρεσία τους, αφετέρου δε την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ιδίων και του ελληνικού προϋπολογισμού. Επομένως, μετακίνηση τους με υπηρεσιακό όχημα, χωρίς περαιτέρω δικαιολόγηση εκτός έδρας αποζημίωσης, θα ωφελήσει κυρίως την Υπηρεσία, που θα τους έχει στην διάθεση της περισσότερες ημέρες, δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία στην σύνταξη υπομνημάτων και οικονομική επιβάρυνση του Κράτους, ενώ και οι ίδιοι οι αστυνομικοί θα ανακουφισθούν από την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα επιπλέον προθυμία και ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εξιχνιάζοντας τις διάφορες υποθέσεις χωρίς να ανησυχούν ή να δυσανασχετούν, για την όποια μελλοντική επιβάρυνσή τους, κατά την μετάβαση τους ενώπιων των δικαστικών αρχών.
10. Έλεγχος τήρησης χρόνου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού - Εφαρμογή σχετικών κανονισμών και προεδρικών διαταγμάτων:
Τέλος, ένα μείζον πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών και χρήζει άμεσης λύσης, είναι η εφαρμογή από τους διοικούντες, των κανονισμών και των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν στον χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (Διάθεση σε διπλή συνεχόμενη εργασία, εβδομαδιαία υπηρεσία, διάθεση σε υπηρεσία πριν την συμπλήρωση 16ώρου κ.λ.π.). Αφήσαμε για το τέλος το πρόβλημα αυτό, καθότι είναι εξαιρετικής σημασίας για την τόνωση της ψυχολογίας του προσωπικού και είναι το πιο εύκολο να επιλυθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Με την έκδοση μίας απλής και σύντομης διαταγής, η οποία μέσω της εφαρμογής του Βιβλίου Υπηρεσίας στο Police on Line, δεν θα δίνει την δυνατότητα στον Προϊστάμενο να καταστρατηγεί τα ανωτέρω εργασιακά δικαιώματα, θα δοθεί ψυχολογική τόνωση στον αστυνομικούς, αφού θα τους δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσουν και αυτοί, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, την κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική τους ζωή, απαλλαγμένοι από το άγχος και την αβεβαιότητα του τι δουλεύουν «αύριο».
Αξιότιμοι κύριοι,
Είμαστε βέβαιοι πως θα εξετάσετε τα αναφερόμενα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αγωνιστείτε για την επίλυσή τους. Από μέρους μας, αυτονόητο είναι πως μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και συνεργασίας, θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια, με στόχο αφενός το συμφέρον της Υπηρεσίας και των αστυνομικών, αλλά και του πολίτη, προστατεύοντας και ενισχύοντάς του, το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας, που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.-
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Ν. Λασιθίου


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΤΑΡΑΡΑΣ Ηλίας ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Νικόλαος

Related

ΕΝΩΣΕΙΣ 3814327006321696828

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item