Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ


Αθήνα, 28 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: 314/7/8α
Προς: 1) Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
              κ. Αριστείδη ΜΠΑΛΤΑ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: « Διακοπή φοίτησης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ »
  κ.κ. Υπουργοί,
  Με το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 59/2015 από 15-05-2015 έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αιτείται την επίλυση ενός θέματος που αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., όσον αφορά την εξειδίκευση και το εύρος των γνώσεών του.
  Οι επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές που βρίσκονται σε αναμονή για την είσοδό τους σε αυτές, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να διαγραφούν από τα ΑΕΙ- ΤΕΙ στα οποία ήδη φοιτούν για τους εμπεριστατωμένους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Πρέπει να δοθεί η επιλογή να διακόψουν εφόσον το επιθυμούν, τη φοίτηση τους στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την έξοδο τους από τη Σχολή της Αστυνομίας και κατόπιν να συνεχίσουν αυτήν στο ΑΕΙ- ΤΕΙ στο οποίο φοιτούσαν.
  Συγκεκριμένα, η Ένωση προτείνει να ισχύσει η περ. α, παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/11 που ορίζει: «Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα, με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή».
  κ.κ. Υπουργοί,
  Παρακαλούμε να εκδηλώστε όλες τις από μέρους σας ενέργειες, ώστε να ισχύσει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση και για τους εισερχομένους στην Ελληνική Αστυνομία, που ήδη φοιτούν σε κάποιο ΑΕΙ- ΤΕΙ, αίτημα λογικό, δίκαιο και επιτακτικό.
ypografes-poasy
thessaloniki 15-5-15a
thessaloniki 15-5-15b

Related

ΕΝΩΣΕΙΣ 5320217522626057254

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item