Επισημάνσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δαπανών μετακίνησης εν' όψει έκδοσης νέου Π.Δ.

http://skaythess.gr/wp-content/uploads/2014/01/1738151_533_355-612x300.jpgΑθήνα 8 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 503/4/69
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν.: Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Θέμα: "Δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωση εκπαίδευσης αστυνομικών"
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με τις διατάξεις της υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α-94), οι οποίες επισυνάπτονται, εισάγεται για τους μετακινούμενους με εντολή Φορέα Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών με νομική προσωπικότητα, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο δαπανών.
Επίσης, για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπου θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα εν λόγω στελέχη. Το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να εκδοθεί έως την 19-05-2016 και σε αρνητική περίπτωση, ήτοι μη έκδοσής του εντός της προαναφερθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του συνημμένου νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως συγκεντρώσετε και αποστείλετε έως την 21-12-2015 στο mail μας: poasy@otenet.gr τις επισημάνσεις σας, αναφορικά με τις αδυναμίες και τις παθογένειες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί δαπανών μετακίνησης, συναρτήσει κυρίως των γεωγραφικών κυρίως ιδιαιτεροτήτων κάθε νομού. Το εν λόγω υλικό θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων της Ομοσπονδίας μας στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
      O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ 497709261336095161

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item