Δεν μπορώ να πάω στην υπηρεσία μου σήμερα λόγω ασθένειας. Τι κάνω;

http://policenet.gr/sites/default/files/field/image/police%2080_1.JPG

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο υγείας κωλύεστε να πάτε για υπηρεσία
προσέρχεστε στα ιατρεία (ώρες 08:00 έως 13:00) και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο από το γραφείο διαχείρισης ασθενών στο ισόγειο (γρ. αρ. 8) εξετάζεστε από τον ιατρό της ανάλογης ειδικότητας. Ισχύει σειρά προτεραιότητας. Ο ιατρός, μετά την εξέταση, θα αποφασίσει αν κρίνεται απαραίτητη η απουσία σας από την υπηρεσία και για πόσο χρονικό διάστημα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να προσκομίζετε κάθε φορά που έρχεστε στα ιατρεία: 1) το Α.Δ.Α. (ατομικό δελτίο ασθενειών) και 2) το καφέ βιβλιάριο όπου θα αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.  σε περίπτωση που σας ζητηθούν.
Επίσης είναι αναγκαίο να ενημερώνετε έγκαιρα τον αξιωματικό υπηρεσίας σας ή τον Διοικητή σας για την απουσία σας, την επίσκεψή σας στα ιατρεία καθώς και για το πότε θα επιστρέψετε στα καθήκοντά σας.

Σε περίπτωση που δεν μπορώ να μετακινηθώ πώς μπορώ να εξετασθώ;
Σε περίπτωση που η κατάστασή σας είναι τόσο σοβαρή που δεν επιτρέπει τη μετακίνησή σας, καλέστε το ΕΚΑΒ ώστε να μεταβείτε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση προσέρχεστε στα Κ.Ι.Α. για εξέταση από υπηρεσιακό ιατρό. Σε περίπτωση που εξεταστείτε από ιδιώτη προσέρχεστε την επόμενη ημέρα στον υπηρεσιακό ιατρό  προσκομίζοντας το Α.Δ.Α., το καφέ βιβλιάριο αναγραφής εξετάσεων και τη γνωμάτευση του ιδιώτη ιατρού που σας εξέτασε.

Έφυγα εκτάκτως από την υπηρεσία μου για λόγους υγείας, ήρθα στα ιατρεία να εξεταστώ και στο γραφείο διαχείρησης ασθενών με ενημερώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα κενά στα ραντεβού της ημέρας. Πώς θα εξυπηρετηθώ;
Σας ενημερώνουμε πως στα Κ.Ι.Α., στο ισόγειο, δίπλα στο γραφείο των ραντεβού, λειτουργεί το ιατρείο υποδοχής το οποίο λειτουργεί καθημερινά και στο οποίο υπάρχει ιατρός – ανεξαρτήτου ειδικότητας. Απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο ιατρείο και ζητήστε να εξυπηρετηθείτε. Έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Στο συγκεκριμένο  ιατρείο δεν συνταγογραφούνται φάρμακα ή εργ/κές εξετάσεις.

Ακολουθώ συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και θέλω να γράψω τα φάρμακά μου. Ποια είναι η διαδικασία;

Για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ομοίως, προμηθεύεστε από το γραφείο των ραντεβού εισιτήριο για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και εν συνεχεία - με σειρά προτεραιότητας - εξυπηρετείστε από ιατρό της ειδικότητας αυτής.

Θέλω ιατρική γνωμάτευση για:
•συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός υπηρεσίας (π.χ. γυμναστήριο, κολυμβητήριο). Τι κάνω;
Για να σας χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να εξεταστείτε από τα ανάλογα τμήματα. Έρχεστε στα ιατρεία και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει εξετάζεστε από τον ιατρό με σειρά προτεραιότητας. Αν χρειαστεί να εξεταστείτε και από δεύτερη ειδικότητα η διαδικασία είναι η ίδια. Για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα ιατρεία απευθυνθείτε σε ιδιώτη ιατρό ή στο 401 ΓΣΝΑ στα τακτικά ιατρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.
Ανανέωση υπηρεσιακού διπλώματος . Τι κάνω;
Για ανανέωση υπηρεσιακού διπλώματος η διαδικασία είναι η ίδια. Προμηθεύεστε το απαραίτητο εισιτήριο για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και εξετάζεστε από τον ιατρό με σειρά προτεραιότητας .
Σας υπενθυμίζουμε ότι και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις  είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον ιατρό το Α.Δ.Α. καθώς και το καφέ βιβλιάριο εξετάσεων όπου θα αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α., σε περίπτωση που σας ζητηθεί.

Είμαι εν ενεργεία αστυνομικός και επιθυμώ να εξεταστώ στο 401 ΓΣΝΑ από ιατρό ειδικότητας που δεν υπάρχει στα Κ.Ι.Α. Ποια είναι η διαδικασία;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξεταστείτε στο 401 ΓΣΝΑ θα χρειαστείτε παραπεμπτικό το οποίο προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής. Στο παραπεμπτικό θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία σας καθώς και το τμήμα στο οποίο θέλετε να εξεταστείτε. Για μέρες και ώρες λειτουργίας των τακτικών ιατρείων ενημερώνεστε από τον υπηρεσιακό ιατρό ή το νοσηλευτή. Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι το παραπεμπτικό μπορείτε να το προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης.

Σε περίπτωση που λόγω κάποιου ατυχήματος (π.χ. διάστρεμμα, θλαστικό τραύμα κ.α.)  είναι απαραίτητο να μεταβώ στο 401 ΓΣΝΑ  εκτάκτως, χρειάζομαι παραπεμπτικό από υπηρεσιακό ιατρό;
Αν χρειαστεί επειγόντως να εξεταστείτε λόγω κάποιου ατυχήματος απευθυνθείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 401 ΓΣΝΑ  ή σε οποιοδήποτε άλλο εφημερεύον νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό.
Συγκεκριμένα το 401 ΓΣΝΑ δέχεται επείγοντα περιστατικά καθημερινά από τις 14:00  και μετά χωρίς παραπεμπτικό.

Έχω προγραμματισμένη εισαγωγή στο 401 ΓΣΝΑ για να χειρουργηθώ. Ποια διαδικασία ακολουθώ;
Για την εισαγωγή σας στο 401 ΓΣΝΑ απαιτείται «εισιτήριο» το οποίο προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής την προηγούμενη ημέρα της εισαγωγής ή δύο μέρες πριν. Για να σας δοθεί το εισιτήριο προσκομίζετε στον υπηρεσιακό ιατρό βεβαίωση από το 401 ΓΣΝΑ όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας, η πάθηση και η ακριβής ημερομηνία εισαγωγής σας. Για εισαγωγή σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα- δημόσιο ή ιδιωτικό- δεν απαιτείται εισιτήριο.
Επίσης είναι αναγκαίο να ενημερώσετε έγκαιρα την υπηρεσία σας για την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόμουν. Πρέπει να έρθω στα ιατρεία;  
Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο - στρατιωτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό - παρουσιάζεστε στα Κ.Ι.Α., στο ιατρείο υποδοχής, με το Α.Δ.Α. και το εξιτήριό σας την ίδια ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της εξόδου. Ο υπηρεσιακός ιατρός γνωματεύει αν μπορείτε να εκτελέσετε υπηρεσία, αν πρέπει να αφεθείτε "ελεύθεροι υπηρεσίας" ή να παραπεμφθείτε στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.) εντός 3 ημερών θα αποφασίσει πόση αναρρωτική άδεια θα σας χορηγηθεί. Στην επιτροπή απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Σε περίπτωση που η κατάστασή σας είναι τόσο σοβαρή που δεν επιτρέπει τη μετακίνησή σας, ο υπηρεσιακός ιατρός ή ο νοσηλευτής θα σας ενημερώσουν πως θα περάσετε επιτροπή τηλεφωνικά.

Τελειώνει η αναρρωτική μου άδεια. Μπορώ να επιστρέψω στην υπηρεσία μου;
Με το πέρας της αναρρωτικής σας άδειας επιστρέφετε στην υπηρεσία σας. Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε για λόγους υγείας (π.χ. επιμένουν τα συμπτώματα της ασθένειά σας, δεν έχετε αποθεραπευτεί πλήρως) παρουσιάζεστε στα Κ.Ι.Α, στον ιατρό ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, για εκ νέου εξέταση. Εάν η Ε.Α.Α. έχει ζητήσει την επανεξέτασή σας τότε θα πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από υπηρεσιακό ιατρό ή από το 401 ΓΣΝΑ.  Ανατρέξτε στις τελευταίες σελίδες του Α.Δ.Α., όπου αναγράφονται η αναρρωτική σας άδεια και το σύνολο των ημερών που έχετε πάρει. Αν δίπλα υπάρχει κόκκινη σφραγίδα τότε απαιτείται η επανεξέτασή σας και θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία την επομένη της λήξης της αδείας σας. Εάν μεσολαβεί Σαββατό-Κυριακο ή επίσημη αργία έρχεστε στα ιατρεία την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Εξετάστηκα από ιδιώτη ιατρό ή νοσοκομείο και έχω γνωμάτευση στην οποία μου προτείνουν να μείνω εκτός υπηρεσίας για κάποιες ημέρες. Πρέπει να έρθω στα ιατρεία;
Αν έχετε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη ιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να την προσκομίσετε μαζί με το Α.Δ.Α στο Κ.Ι.Α., στο ιατρείο υποδοχής, την ίδια ημέρα της εξέτασης ή την επομένη.  Ο υπηρεσιακός ιατρός θα αναγράψει τη διάγνωση στο δελτίο ασθενειών και θα γνωματεύσει πόσες μέρες κρίνει εκείνος ότι θα πρέπει να μείνετε εκτός υπηρεσίας. Σας ενημερώνουμε ότι στο Α.Δ.Α. μπορούν να γράφουν μόνο υπηρεσιακοί ιατροί. Καμία άδεια ασθένειας δεν ισχύει αν δεν περαστεί στο δελτίο σας.

Διενεργείται εις βάρος μου Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. λόγω κάποιου τραυματισμού μου και χρειάζομαι βεβαίωση μελλοντικών συνεπειών από υπηρεσιακό ιατρό. Πού να απευθυνθώ;
Σε περίπτωση που διενεργείτε εις βάρος σας Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. θα χρειαστεί να πάρετε βεβαίωση μελλοντικών συνεπειών (αποθεραπευτήριο), την οποία θα σας δώσει υπηρεσιακός ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης του τραυματισμού σας (π.χ για συρραφή θλαστικού τραύματος αποθεραπευτήριο θα σας δώσει ο χειρουργός). Θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία καθημερινές (ώρες 8:00-13:00) έχοντας μαζί σας απαραιτήτως το Α.Δ.Α. και την παραγγελία αυτού που διατάσει την Ε.Δ.Ε ή Π.Δ.Ε. και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο από το γραφείο διαχείρισης ασθενών, θα εξυπηρετηθείτε από την συγκεκριμένη ειδικότητα.

www.kiath.gr

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 4072768075131013538

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item