ΝΕ.Σ.Π.Α.Α - Π.Α.Σ.Α : Οι νόμοι ψηφίζονται για να τηρούνται.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4249/14, είναι δυνατό να λειτουργούν  Αστυνομικά Φαρμακεία  για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους.


 Αν και έχουν περάσει  πάνω από δυόμιση χρόνια από τη ψήφιση  της παραπάνω διάταξης,δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ο θεσμός του Αστυνομικού Φαρμακείου με αποτέλεσμα να υπάρχει χάσιμο πολύτιμου χρόνου αλλά και συσσωρευμένη αγανάκτηση απ΄ όλους .

Απαιτείται κοινή απόφαση  των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε να καταστεί δυνατή η  λειτουργία του πρώτου αστυνομικού φαρμακείου.


Καλούμε τις ομοσπονδίες μας να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται  για την άμεση λειτουργία των Αστυνομικών Φαρμακείων σε  Αθήνα, Θεσσαλονίκη αρχικά,  γεγονός που θα βοηθήσει  έστω και κατ’ ελάχιστον το μηνιαίο εισόδημά μας.


Αν πράγματι υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον  και πίεση απ όλους τους ενδιαφερόμενους, για να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις και οι φραγμοί (οικονομικοί, γραφειοκρατικοί, ανταγωνιστικοί κλπ) για την υλοποίηση των Φαρμακείων στην ΕΛΑΣ σύντομα αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Οι νόμοι ψηφίζονται  για να  τηρούνται.
ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Άρθρο 46. Σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου 
 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α' 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις λέσχες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών - τροφίμων, καθώς και Αστυνομικό Φαρμακείο κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα ζητήματα εξυπηρέτησης από το Αστυνομικό Φαρμακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού), εν ενεργεία και εν συντάξει και των μελών των οικογενειών τους.»
2. Τα Αστυνομικά Φαρμακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας και στελεχώνονται με το αναγκαίο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Ως προϊστάμενος του φαρμακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των πρατηρίων και φαρμακείων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α' 152) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνομικά φαρμακεία. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνομικά Φαρμακεία


Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 8553034277454699073

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item