Μειωμένο εισιτήριο για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας στο Μουσείο της Ακρόπολης


ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (€ 3) καταβάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας
α) Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card)
β) Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
γ) Οι πολίτες άνω των 65 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
δ) Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) και ο συνοδός τους
ε) Οι Έλληνες σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας 
 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας:
α) Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου
β) Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
γ) Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών
δ) Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών των Κρατών-Μελών της ΕΕ ή Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της ανανεωμένης φοιτητικής τους ταυτότητας, του φοιτητικού πάσο, ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card)
ε) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας
στ) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
ζ) Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
η) Οι ξεναγοί, με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας
θ) Οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί με την επίδειξη της Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου ή της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ
ι) Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
ια) Τα μέλη της ‘ Ένωσης Φίλων Ακρόπολης’, με την επίδειξη της κάρτας-μέλους
ιβ) Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου
ιγ) Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής
ιδ) Οι κάτοχοι της ‘Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου’
ιε) Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης, οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο
ιστ) Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με την επίδειξη της κάρτας μέλους
ιζ) Οι καθηγητές αρχαιολογίας, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
ιη) Οι Έλληνες άνεργοι πολίτες με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4221587137823296215

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item