Πρόγραμμα Εξωτερικών Ιατρείων 401ΓΣΝΑ

http://www.real.gr/Files/Articles/Photo/550_334_55384.jpg

Στα Εξωτερικά Ιατρεία εξετάζονται ασθενείς που έχουν δικαίωμα εξωνοσκομειακής φροντίδας στο 401 ΓΣΝΑ, μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη. Δίνεται προτεραιότητα στα έκτακτα περιστατικά, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς.
ΟΡΟΦΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ι
Σ
Ο
Γ
Ε
Ι
Ο
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ ,ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00-14:00
        10:00-14:00
       ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ
           (ειδικές  θεραπείες )
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-14:00
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-14:00
ΓΕΩΓΡΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΤΡΙΤΗ ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          12:00-14:00
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-13:00
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ (Με ραντεβού) 09:00-14:00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 09:00-14:00
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (μόνο για στελέχη) 09:00-14:00
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-14:00
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΤΡΙΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
1Ος
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (ειδικές θεραπείες) 10:00-14:00
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-14:00
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-13:00
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-14:00
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΤΡΙΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ 10:00-14:00
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-14:00
ΩΡΛ
ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
ΤΡΙΤΗ(ειδικές θεραπείες ) 09:00-14:00
      2Ος ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-14:00
3ος
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00
4Ος
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ(με ραντεβού και για τα στελέχη) 09:00-11:00
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΡΙΤΗ (με ραντεβού) 10:00-12:00


 Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (για ραντεβού)

210 749 4090
210 749 4080
Προϊσταμένη 210 749 4811
Το πρόγραμμα και τα τηλέφωνα (210+) των Εξωτερικών Ιατρείων έχουν ως εξής:
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγγειοχειρουργικό Τρίτη, Παρασκ. 11:00-14:00 749 4851
Αιματολογικό Δευτέρα, Τετάρτη 9:00-13:00 749 4863
Ακτινολογικό
Καθημερινά

8:00-13:30
749 4813
749 4814
Αλλεργιολογικό Τρίτη
Τετάρτη, Παρασκ.
10:00-12:00
9:30-13:30
749 4714
Γαστρεντερολογικό Δευτ, Τετ, Παρ 9:00-14:00 749 4854
Γναθοχειρουργικό Τρίτη, Τετ, Παρ 9:00-14:00 749 4859
Γυναικολογικό Δευτ, Τετ, Παρ 9:00-14:00 749 4835
749 4837
Διαιτολογικό Καθημερινά 08:30-10:00 744 597-8
Δερματολογικό Δευτέρα
Τρ, Τετ, Πε, Παρ
9:00-12:00
9:00-14:00
749 4843
749 4842
Ενδοκρινολογικό Δευτ, Τετ, Πε 9:00-14:00 749 4861
Θωρακοχειρουργικό Δευτέρα, Τετάρτη 11:00-13:00 749 4852
Ιατρείο Γεωγραφικής Ιατρικής Δευτ, Τετ, Πε
Τρίτη, Παρασκ.
9:00-14:00
12:00-14:00
749 4463
Καρδιολογικό Καθημερινά 9:00-14:00 749 4857
749 4715
Κεφαλαλγίας Πέμπτη(ραντεβού) 9:00-14:00 749 4839
Νευροχειρουρικό Δευτ, Τετ 9:00-14:00 749 4853
Νευρολογικό Δευτ, Τετ, Παρ 9:00-14:00 749 4839
Νεφρολογικό Τρίτη, Παρασκευή 9:00-12:00 749 4336
Ογκολογικό Τετ, Παρ 11:00-14:00 749 4863
Οδοντιατρικό Καθημερινά 8:30-13:00 749 4833
749 4832
Ορθοδοντικό Καθημερινά με ραντεβού 8:30-13:30 749 4862
Ορθοπεδικό Καθημερινά 9:00-14:00 749 4845
749 4846
Ουρολογικό Τρίτη, Πέμπτη 9:00-14:00 749 4853
Οφθαλμολογικό Δευτ, Τρ, Πε
Τετ, Παρ (έκτακτα)
9:00-13:00
9:00-13:00
749 4824
749 4823
Παθολογικό Καθημερινά 9:00-14:00 749 4855
Παιδιατρικό Καθημερινά 10:30-13:00 749 4807
Πλαστική Χειρουργική Δευτ, Τρ, Πε 9:00-14:00 749 4856
Πνευμονολογικό Καθημερινά 9:00-14:00 749 4848
Ρευματολογικό Δευτ, Τρ, Τετ, Πε 10:00-14:00 749 4325
Φυσική Αποκατάσταση Τρ, Πε με ραντεβού 10:00-13:00 749 4854
Χειρουργικό Καθημερινά 9:00-14:00 749 4850
Ωτορινολαρυγγικό Τρ, Τε, Παρ
Δευτ, Πέμπτη
9:00-14:00
11:00-14:00
749 4828
749 4831
Φυσική Ιατρική Αποκατάσταση

749 4707
749 4709

Δικαιούχοι Νοσηλείας1. Στρκό προσωπικό του Σ.Ξ. (κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με ΣΚ 410-1)

2. Στρκό προσωπικό Π.Ν. και Π.Α.

3. Μέλη οικογένειας Στρκών ε.ε. , πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας. Στρκοί ε.α. και μέλη οικογένειάς τους, βαθμού συγγένειας ως ανωτέρω.

4. Αδελφοί και αδελφές των ε.ε. και ε.α. Στρκών του Σ.Ξ.

5. ’γαμα και ανασφάλιστα τέκνα ε.ε. και ε.α. Στρκών (δωρεάν παροχή νοσηλείας).

6. Μέλη οικογένειας Στρκών πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία.

7. Τραυματίες Πολέμου ανασφάλιστοι και μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του ΑΝ 1324/1949 (δωρεάν παροχή νοσηλείας χωρίς τον όρο της απορίας). Ανάπηροι Πολέμου (δωρεάν παροχή νοσηλείας σε περίπτωση μη κάλυψης από ασφαλιστικό φορέα τους).

8. Κατηγορίες Προσωπικού που αγωνίστηκε στην Κύπρο.

9. Δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγρ. 9γ. του Ν.Δ. 1044/1971, καθώς και συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και σύζυγοι των ανωτέρω.

10. Μη μόνιμο Στρκό προσωπικό των Ε.Δ. που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα για νοσοκομειακή περίθαλψη ( δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετία).

11. Οπλίτες (Μόνιμοι- Εθελοντές- Κληρωτοί) άποροι και ανασφάλιστοι (δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετία).

12. Μόνιμοι και Συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υ.Π.ΕΘ.Α. και των υπαγόμενων σε αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων , καθώς και μέλη οικογενείας.

13. Υπάλληλοι και μέλη οικογένειας των ε.ε. και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΘ.Α.

14. ’γαμα και ανασφάλιστα τέκνα των Πολιτικών κα Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΘ.Α. (δωρεάν παροχή νοσηλείας).

15. Ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

16. Μόνιμο ε.ε. και ε.α. ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μέλη οικογένειας τους.

17. Μόνιμοι κάτοικοι των νήσων Σαμοθράκη, ’γιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζo, Σύμη.

18. Εν ενεργεία και διατελέσαντες τέως βουλευτές και μέλη των οικογενειών τους.

19. Ιδιώτες παραπεμπόμενοι στις Υγειονομικές Επιτροπές των Ε.Δ. προς Κρίση της Σωματικής τους Ικανότητας.

20. Συνταξιούχοι διπλωματικοί υπάλληλοι (“πρέσβεις επί τιμή”) και οι σύζυγοι τους.

21. Διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του ΥΠΕΘΑ και των μελών των οικογενειών τους.

22. Έκτακτα περιστατικά εξωτερικών ασθενών διαφόρων ασφαλιστικών οργανισμών που διακινούνται δια του ΕΚΑΒ.

23. Στρατιωτικό Προσωπικό των εις Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αποστολών.

24. Στρατιωτικό Προσωπικό της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Στρατηγείο SEEBRIG), καθώς και μέλη οικογένειάς τους.

25. Ε/Κ Αξκοί – Υπαξκοί που φοιτούν στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και σε σχολές Επιμορφώσεως.


26. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.
kiath.gr-401.army.gr

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4179995827796168434

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item