Ενωση Αλεξανδρούπολης: Λήψη άδειας ανατροφής τέκνου από άνδρα αστυνομικό.

http://4.bp.blogspot.com/-lDUAaCk2Hvo/UW0j8HvevNI/AAAAAAAAA98/ZD3xu4hbnBE/s1600/AEROPOROSPAIDIA-474x711.jpg 

 

Αλεξανδρούπολη, 5 Οκτωβρίου 2015

                                                                                                                                                          
                                                                                                          Αριθ. Πρωτ 302/2/1
ΠΡΟΣ:  1)  Α.Ε.Α./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
                 (ΜΕΣΩ        Π.Ο.ΑΣ.Υ. )
             2)  Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΘΕΜΑ: Λήψη άδειας ανατροφής τέκνου από άνδρα αστυνομικό.
ΣΧΕΤ: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 από 14-05-2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
            β) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813 από 27-12-2013 εγκύκλιος του                                         Υ.Δ.Μ.Η.Δ.
           γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346 από 29-05-2008 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
            
Α)  Όπως αναφέρεται στην παρ.2 του Κεφαλαίου IV της ανωτέρω (α) σχετικής, «Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του προαναφερθέντος μειωμένου ωραρίου». Ακολούθως στην παρ. 4 του ίδιου Κεφαλαίου αναφέρεται ότι: «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.» Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας (δημόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.»  

Στην παρ. 5 του ίδιου Κεφαλαίου αναφέρεται ότι: «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής
Β) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της (β) σχετικής: «Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργείται το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. καθώς και το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται
              Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι : «Διευκρινίζεται ότι, με την έναρξη ισχύος του νόμου, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτήτως του αν η σύζυγός του απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα όπως επίσης και στην περίπτωση που απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης
            Γ) Συνάδελφος ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση μας, πατέρας τέκνου με ημερομηνία γέννησης την 05/07/2013 και με σύζυγο τη μητέρα του τέκνου η οποία κατά την ημερομηνία γέννησης του εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση μερικής απασχόλησης,   αιτήθηκε και του χορηγήθηκε η άδεια ανατροφής τέκνου την οποία διανύει από την 13/07/2015. Σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας του που υποβλήθηκε ιεραρχικά στο Αρχηγείο, για το χρονικό διάστημα της άδειας ανατροφής που θα λάβει, το Αρχηγείο με το υπ’ αριθμ. 1647/15/1270459 από 14/07/2015 έγγραφο, απάντησε ότι δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ, κατόπιν συνδυαστικής ερμηνείας διατάξεων και αυτή υπολογίζεται με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της ανωτέρω (Γ) σχετικής, ένεκα του ότι το τέκνο γεννήθηκε πριν από την ψήφιση του Ν. 4210/2013. Στην προηγούμενη παράγραφο του ίδιου εγγράφου, αναγράφεται ότι ο ίδιος μαθηματικός τύπος εφαρμόζεται για τα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν πριν από την ψήφιση του ίδιου Νόμου (21-11-2013) και η μητέρα τους δεν εργάστηκε κατά το διάστημα από τη γέννηση του τέκνου έως και την έναρξη ισχύος του Νόμου. 
            Από το περιεχόμενο του ανωτέρω απαντητικού εγγράφου, συμπεραίνεται ότι το χρονικό διάστημα της δικαιούμενης άδειας ανατροφής του πατέρα δημοσίου υπαλλήλου, που προκύπτει από τη χρήση του μαθηματικού τύπου, λαμβάνεται ολόκληρο από το σύζυγο άνεργης μητέρας και κατά το ήμισυ από το σύζυγο της εργαζόμενης μητέρας με σύμβαση μερικής απασχόλησης.
           
 Κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το αρμόδιο γραφείο, Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, ενημερωθήκαμε ότι, με την έναρξη ισχύος του Ν. 4210/2013, το χρονικό διάστημα της άδειας ανατροφής για τα τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου χορηγείται βάσει του μαθηματικού τύπου ολόκληρο στους δικαιούχους και όχι κατά το ήμισυ.
            Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να  εκδοθεί διευκρινιστική διαταγή για την  αποσαφήνιση του θέματος και προκειμένου ο εκάστοτε δικαιούχος να λαμβάνει στο ακέραιο τις νόμιμες διευκολύνσεις που δικαιούται και προβλέπονται από το Νόμο.   
             Συνημμένα σας αποστέλλουμε την απάντηση του Αρχηγείου μετά από σχετική ερώτηση, υπηρεσίας της Διεύθυνσής μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος
6 9 4 6 1 2 0 2 1 8
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
6944915881

Related

ΕΝΩΣΕΙΣ 898001318291150899

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item