Ιστορική αναδρομή στη λειτουργία της Άμεσης Δράσης-Ο πιο μάχιμος σχηματισμός.

Αποτέλεσμα εικόνας για Άμεσης Δράση πυροβολισμοιΊδρυση – Ιστορικό
Τον Αύγουστο του 1959, με διαταγή του τότε Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών , της τέως Αστυνομίας Πόλεων, συστήθηκε το «Τμήμα Ασυρματοφόρων Οχημάτων Άμεσης Δράσης», στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μηχανοκινήτου.
Το Ραδιοφωνικό Κέντρο του Τμήματος το πασίγνωστο έκτοτε «100» εγκαταστάθηκε σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών στην συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας, ενώ αργότερα μεταστεγάστηκε, μαζί με την Διεύθυνση στην οδό Σταδίου 10.
Έτσι από το Σεπτέμβριο του 1959, άρχισε η κυκλοφορία στην Αθήνα των πρώτων τεσσάρων (4) ασυρματοφόρων αυτοκινήτων ( Ford Sedan ), με πλήρωμα σε κάθε περιπολικό αυτοκίνητο έναν (1) Αρχιφύλακα, ως επικεφαλή, τον οδηγό και έναν (1) συνοδό Αστυφύλακα.
Τα αυτοκίνητα αυτά αυξήθηκαν προοδευτικά το 1961 σε δεκαπέντε (15) R / T αυτοκίνητα και οκτώ (8) μοτοσικλέτες ( Harley Davidson ) στην Αθήνα και τέσσερα (4) R / T αυτοκίνητα και μία (1) μοτοσικλέτα στον Πειραιά.
Από το 1966 και έκτοτε η Υπηρεσία Άμεσης Δράσης συνέχισε τον εκσυγχρονισμό της, παρακολουθώντας στενά τις τεχνικές εξελίξεις των καιρών. Στις 19/12/1972 με απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης η Άμεση Δράση κατέστη ανεξάρτητο Τμήμα υπαγόμενο απ’ ευθείας στο Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ενώ στις 12/7/1973 προήχθη σε Υποδιεύθυνση.
Παράλληλα με την λειτουργία της Άμεσης Δράσης στην Αστυνομία Πόλεων, στον τομέα ευθύνης της τέως Χωροφυλακής, από το 1960 άρχισε η λειτουργία τηλεπικοινωνιακών κέντρων στις έδρες των Ανωτέρων Διοικήσεων Πρωτεύουσας, Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), Θεσσαλίας (Λάρισα) και στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Επίσης, τέθηκαν σε λειτουργία και σταθμοί τηλεπικοινωνιών και στην Ρόδο και στην Κόρινθο.
Η διαδικασία εγκατάστασης δικτύου επικοινωνιών επεκτάθηκε σταδιακά και στις έδρες των υπολοίπων Αστυνομικών διοικήσεων Χωροφυλακής Χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, το καλοκαίρι του 1960, για την περιοχή των προαστίων Πρωτευούσης, ιδρύθηκε στο Μαρούσι το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης με αριθμούς κλήσης αρχικά (010379, 010645,010621) που αργότερα έγιναν αριθμός κλήσης «109» και δύναμη τεσσάρων (4) R / T αυτοκινήτων και οκτώ R / T μοτοσικλετών( Harley Davidson ).
Το 1964, η δύναμη του Κέντρου ανήλθε σε δεκαπέντε (15) R / T αυτοκίνητα και δεκατρείς (13) R / T μοτοσικλέτες, που κάλυπταν εκτός από τα Προάστια και τις Εθνικές Οδούς Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας.
Προοδευτικά ιδρύθηκαν Υπηρεσίες Άμεσης Επέμβασης, σε πολλές πρωτεύουσες νομών της χώρας.
Σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της Άμεσης Δράσης, υπήρξε η σύσταση της ομάδας δικυκλιστών της Άμεσης Δράσης με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΟΜΑΔΑ Ζ», στις 19/2/1979, με απόφαση της τότε ηγεσίας της Αστυνομίας Πόλεων.
Η ομάδα αυτή επανδρώθηκε στην αρχή από Αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών και στην συνέχεια από Αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών, οι οποίοι επιθυμούσαν να υπηρετήσουν στην Άμεση Δράση ως μοτοσικλετιστές.
Κριτήρια της επιλογής τους ήταν το ήθος, το θάρρος, ο ακέραιος χαρακτήρας τους, η επαγγελματική κατάρτιση, η αποφασιστικότητα, καθώς και η ικανότητα οδήγησης μοτοσικλέτας, κριτήρια που και σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν την βάση επιλογής ενός δικυκλιστή, αφού λόγω της φύσεως της αποστολής του, είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και περισσότερο ευάλωτος σε επιθέσεις από κακοποιούς έναντι των.
Με την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας το 1984, από την ενοποίηση των Σωμάτων τ ης Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής (Ν. 1481/84), συστήθηκε υπό την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μια ενιαία Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, προερχόμενη από την ενοποίηση της Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας Πόλεων και της Άμεσης Επέμβασης της Χωροφυλακής, η οποία στεγάζεται και λειτουργεί από το 1985 έως σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 173) με αριθμό κλήσης «100» .

Η Άμεση Δράση σήμερα
Αποστολή
Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής είναι μηχανοκίνητη Υπηρεσία με ικανό αριθμό R / T περιπολικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Η αποστολή της επικεντρώνεται στη άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες, την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, την συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού
Τμήμα Τεχνικών Μέσων
Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων
Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων αποτελεί το κατ’ εξοχήν επιχειρησιακό σκέλος της Υπηρεσίας. Είναι αρμόδιο για να κατευθύνει και να συντονίζει τη δράση των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων για την εκπλήρωση της αποστολής της στην εδαφική αρμοδιότητα που έχει (Νομός Αττικής πλην Νήσων). Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων διαρθρώνεται από τις παρακάτω ομάδες:
Αλλαγές Περιπολικών: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
Γραφείο Δικυκλιστών (ΟΜΑΔΑ «Ζ» )
Η επικοινωνία των πολιτών με την Άμεση Δράση (το γνωστό 100) καλύπτεται από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο δυναμικότητας αυτή τη στιγμή τριάντα (30) θέσεων εργασίας. Δέχεται κατά μέσο όρο 13.000 με 14.000 κλήσεις το εικοσιτετράωρο, εκ των οποίων 2.500 με 3.000 αφορούν περιστατικά για τα οποία απαιτείται επέμβαση Αστυνομικού σταθμού, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις αφορούν παροχή πληροφοριών και οδηγίες – κατευθύνσεις για χειρισμό – επίλυση διαφόρων υποθέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως
Τις ανάγκες επικοινωνίας του Κέντρου Επικοινωνιών με τα πληρώματα, καλύπτουν ανάλογοι εκφωνητές.
Επίσης στο Κέντρο λειτουργεί Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης ( CCTV ), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, ζωντανής εικόνας από εικονολήπτες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε οδικές αρτηρίες στην Αττική, με σκοπό τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Επίσης σύστημα λήψης και επεξεργασίας σημάτων συναγερμού καθώς και Σύστημα λήψης γραπτών μηνυμάτων ( SMS ) «ΕΡΜΗΣ», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων με σκοπό την επικοινωνία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής αποτελεί μια ιστορική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με συμπαγή συγκρότηση, ομοιογενή επιχειρησιακή δράση κα συνεχή θετική προσφορά στον Αστυνομικό θεσμό και την Ελληνική κοινωνία.
Είναι Υπηρεσία πρώτης γραμμής και από τις πιο μαχητικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στην διαδρομή της μέχρι σήμερα έχει θρηνήσει την απώλεια σημαντικού αριθμού Αστυνομικών της που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, κατακτώντας έτσι την αναγνώριση και εμπιστοσύνη των πολιτών.
Αποτελεί για τους υπηρετούντες σε αυτή Αστυνομικούς ανεξαρτήτως βαθμού, μια σταθερή αξία και ένα διακριτό Αστυνομικό θεσμό με επιτυχημένη κοινωνική προσφορά στον τομέα της ασφάλειας.
Η Άμεση Δράση καταβάλλει καθημερινά, συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες για την ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις (σεμινάρια αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας, γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης κλπ) και τον τεχνικό-τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, ώστε να είναι σε θέση να δρα άμεσα και να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις αστυνόμευσης και ασφάλειας των πολιτών στην Αττική, στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας τους και γενικά στην διατήρηση της έννομης τάξης, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

http://www.astynomia.gr/images/stories/050309DSC_mhnhma.JPG
astynomia.gr

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 414034527569310247

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item